ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER 2014, ανέργων από 29 έως 64 ετών. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER 2014, ανέργων νέων από 18 έως 24 ετών. ­­ΝΕΟ ΠΡΟΓ­ΡΑΜΜΑ VOUCHER 2014, ανέργων νέων από 25 έως 29 ετών. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ανέργων νέων έως 29 ετών: Voucher 2014
Η Εταιρεία

Η ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ είναι Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης το οποίο ιδρύθηκε με βάση το θεσμικό πλαίσιο για τα ΚΕΚ τον Ιούνιο του 1996. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πιστοποιημένα ΚΕΚ Εθνικής Εμβέλειας, το οποίο έχει πιστοποιηθεί και υλοποιεί προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στα παρακάτω θεματικά πεδία:

  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
  • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
  • ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ
  • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Η «ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» έχει έδρα στην Αθήνα και υποκαταστήματα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (Πάτρα), και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (Αλιβέρι), καλύπτοντας με τις υπάρχουσες δομές τέσσερεις από τις μεγαλύτερες διοικητικές περιφέρειες της χώρας. Επίσης, η «ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» ενοικιάζει κατάλληλους χώρους και σε άλλες περιοχές της χώρας για την υλοποίηση των προγραμμάτων της.

"Να παρέχει ανταγωνιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου."

Το κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης PLEGMA απασχολεί ένα ιδιαίτερα ειδικευμένο προσωπικό και εκατοντάδες επιστημονικών συνεργατών και εκπαιδευτών. Διαθέτουν μακροχρόνια επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία στους τομείς όπως στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στις δυναμικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Εκτός από την εμπειρία το  Κ.Ε.Κ. Πλέγμα Εκπαιδευτική  διαθέτει και άρτια υλικοτεχνική και εργαστηριακή υποδομή, σε σύγχρονες και άνετες κτιριακές εγκαταστάσεις, εξασφαλίζοντας στους καταρτιζόμενους ένα πολιτισμένο και ευχάριστο περιβάλλον.

Με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες της και την μεταφ­ορά τεχνογνωσίας­, η ΠΛΕΓΜΑ Εκπαιδευτική επενδύει σε μία σειρά από στρατηγικές συνεργασίες σε επιστημονικό ή τεχνολογικό επίπεδο.