­ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ & ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ & ΑΝΑΚΑΜΨΗ ­ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ­ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ: VOUCHER 29-64 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Η Εταιρεία

Η ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ είναι Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης το οποίο ιδρύθηκε με βάση το θεσμικό πλαίσιο για τα ΚΕΚ τον Ιούνιο του 1996. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πιστοποιημένα ΚΕΚ Εθνικής Εμβέλειας, το οποίο έχει πιστοποιηθεί και υλοποιεί προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στα παρακάτω θεματικά πεδία:

Η «ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» έχει έδρα στην Αθήνα και υποκατάστημα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (Αλιβέρι), καλύπτοντας με τις υπάρχουσες δομές δύο από τις μεγαλύτερες διοικητικές περιφέρειες της χώρας. Επίσης, η «ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» ενοικιάζει κατάλληλους χώρους και σε άλλες περιοχές της χώρας για την υλοποίηση των προγραμμάτων της.

"Να παρέχει ανταγωνιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου."

Το κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης PLEGMA απασχολεί ένα ιδιαίτερα ειδικευμένο προσωπικό και εκατοντάδες επιστημονικών συνεργατών και εκπαιδευτών. Διαθέτουν μακροχρόνια επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία στους τομείς όπως στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στις δυναμικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Εκτός από την εμπειρία το  Κ.Ε.Κ. Πλέγμα Εκπαιδευτική  διαθέτει και άρτια υλικοτεχνική και εργαστηριακή υποδομή, σε σύγχρονες και άνετες κτιριακές εγκαταστάσεις, εξασφαλίζοντας στους καταρτιζόμενους ένα πολιτισμένο και ευχάριστο περιβάλλον.

Με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες της και την μεταφ­ορά τεχνογνωσίας­, η ΠΛΕΓΜΑ Εκπαιδευτική επενδύει σε μία σειρά από στρατηγικές συνεργασίες σε επιστημονικό ή τεχνολογικό επίπεδο.