ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19

­Ανα­κοινώθηκε στις 02/04/2020, με άμεση εφαρμογή από το Υπου­ργείο Εργασίας το:

«ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

με επιδότη­ση 600 ευρώ ανά ωφελούμενο

­­covid_bannerΣκοπός της δράσης είναι πρωτίστως η ενίσχυση των επιστημόνων που εντάσσονται στους έξι (6) βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας με προσόντα και δεξιότητες που αποτελούν εργαλείαγια την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας των συμμετεχόντων.Συγκεκριμένα, σκοπός είναι να επιτευχθεί βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, η προσαρμογή των επιστημονικών κλάδων στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και η απόκτηση τεχνογνωσίας σε ειδικότεραθέματα που άπτονται των επιμέρους επαγγελματικών γνώσεων ανά κλάδο, προκειμένου να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες ανάγκες του ραγδαία εξελισσόμενου ψηφιακούπεριβάλλοντος. Οι συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες θα τύχουν άμεσης υποστήριξης λόγω της μείωσης της επαγγελματικής τους ύλης που προκλήθηκε από την πανδημία του COVID-19.

­

­­­­­­­­Η­ δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) που περιλαμβάνει:

1. υλοποίηση πρ­ογράμματος επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 100 διδακτικών ωρών θεωρητικού μέρους αποκλειστικά διαμέσου ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, βασισμένο σε σύγχρονα εργαλεία ­και μεθόδους, καθώς και

2. πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένο­υς φορείς, η οποία χορηγείται κατόπιν εξετάσεων, που διεξάγονται μετά από την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ανωτέρω προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

Το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος είναι 600€, το οποίο είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο ενώ η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων είναι προαιρετική, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες.

­Ωφε­λο­­ύμενοι

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση ως δυνητικά ωφελούμενοι έχουν όλοι οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, σύμφωνα με τον οριζόμενο από το ΥΠΟΙΚ κύριο ΚΑΔ της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας:

 • δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοιδικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
 • ­μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
 • οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
 • εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
 • ιατροί όλων των ειδικοτήτων
 • ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία αίτηση συμμετοχής.Οι ωφελούμενοι έχουν ορισθεί βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών και μπορείτε να τους δείτε αναλυτικά εδώ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ Κ.Α.Δ

Τον ΚΑΔ σας μπορείτε να τον βρείτε στην εφαρμογή του TAXISNET στην καρτέλα Προσωπική πληροφόρηση, Στοιχεία Μητρώου – Επιχείρησης. Προσοχή: Ο ΚΑΔ πρέπει να αφορά Κύρια δραστηριότητα και να μην υπάρχει διακοπή.

taxis_screenshot.jpg

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν όλοι, ανεξαρτήτως εάν έχουν συμμετάσχει σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

­­­Κάθε ωφελούμενος δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, συνολικ­ής αξίας εξακοσίων ευρώ (600€). Το εκπαιδευτικό επίδομα θα καταβληθεί ως ακολούθως:

α) προκαταβολή τετρακοσίων ευρώ(400€) μετά την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης και
β) υπόλοιπο εκπαιδευτικού επιδόματος διακοσίων ευρώ (200€) με την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ(https://elearning.yeka.gr ) από τον πάροχο κατάρτισης ότι ολοκλήρωσε το πρόγραμμα κατάρτισης.

Αντικείμενα Τηλεκατάρτισης

Μπορείτε να επιλέξετε ένα (1) από τα ακόλουθα αντικείμενα:

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO).
 2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί.
 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία.
 4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου.
 5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή - Ψηφιακά πιστοποιητικά - Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη.
 6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS).
 7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία.
 8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον.
 9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας.
 10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές.

Αναλυτικά τα προγράμματα εδώ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ­

Το ΚΕΚ ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ θα συνεργαστεί με τις κάτωθι πλατφόρμες – παρόχους Τηλεκατάρτισης:
https://www.edimitra.gr/
και
­­­https://iclasscloud.com/ ­

Πιστοποίηση­

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι ωφελούμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις για να λάβουν και πιστοποίηση για τα αντικείμενα κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της δεύτερης δόσης του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 200€.

Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει με έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους:

I. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α με ευθύνη του ωφελούμενου: (αρχίζει την Πέμπτη 09/04/2020 και λήγει την Τετάρτη22/04/2020 και ώρα 23:59.)
Να υποβάλει ο ενδιαφερόμενος μόνος του  την Αίτησή στο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr) και να αποστείλει στο email του ΚΕΚ ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ   covid2@plegma.gr το προτυποποιημένο email, που θα βρει εδώ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Ε-MAIL ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ, προκειμένου το ΚΕΚ ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ να ενεργοποιήσει την επιταγή Κατάρτισης.

II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β με ευθύνη του ΚΕΚ ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ:
εξουσιοδοτήσει, ο ενδιαφερόμενος το ΚΕΚ ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ,  προκειμένου το ΚΕΚ :
α) Να υποβάλλει για λογαριασμό του ωφελούμενου, την ΑΙΤΗΣΗ στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
β) Να χρησιμοποιήσει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) προκειμένου να προβεί απευθείας στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης.

Για την ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β, παρακαλούμε να αποστείλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24/04/2020 στο email covid2@plegma.gr:

 1. Την Αίτηση (Κατεβάστε την ΕΔΩ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ (Διαδικασία Β) )
  Προσοχή: Συμπληρώστε ΟΛΑ τα πεδία της Αίτησης και επιλέξτε μόνο ΕΝΑ (1) αντικείμενο κατάρτισης
 2. Την ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β) (Κατεβάστε την ΕΔΩ)
  Προσοχή: Συμπληρώνετε το Αντικείμενο Κατάρτισης (πρέπει να είναι ίδιο με αυτό που έχετε επιλέξει και στο έντυπο της Αίτησης) και κατόπιν την ημερομηνία, το ονοματεπώνυμό σας και την υπογραφή σας
 3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου
 4. Στοιχεία IBAN (εκτύπωση από e-banking ή φωτοτυπία βιβλιαρίου στην οποία αποτυπώνεται το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού και το ονοματεπώνυμό σας ως Δικαιούχος του Λογαριασμού)
 5. Την εκτύπωση από το TAXIS NET, στην οποία αποτυπώνεται ο ενεργός ΚΑΔ κύριας επαγγελματικής σας δραστηριότητας.

Το ΚΕΚ ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ σε συνεργασία με την πλατφόρμα edimitra.gr προσφέρουν επιπλέον χωρίς καμία χρέωση στους καταρτιζόμενούς του τα εξής:

α) Δωρεάν δικαίωμα παρακολούθησης στον κάθε ωφελούμενο, ενός (1) ακόμη αντικειμένου κατάρτισης εκ των 10 προαναφερομένων, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η ενεργοποίηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα είναι διαθέσιμη από τις 15 Μαΐου και για διάρκεια δύο (2) μηνών.

­ β) Δικαίωμα παρακολούθησης ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά) στην καινοτόμο πλατφόρμα τηλεκατάρτισης ­www.lingua-attack.com, για τους ωφελούμενους, για διάστημα τριών (3) μηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:
Αθήνα: Τηλ. 2102116420, e-mail: covid2@plegma.gr

eu_and_program_flags.jpg

­ ­